Print NFI Fieldlab

 
 
Detail van de print
3D Impressie Fieldlab met plaatsaanduiding gordijnen
Referentiebeelden en kleurschema
Overzicht beide prints
Detail van de print
Detail van de print
 
Print NFI Fieldlab
Nederlands Forensisch Instituut
2011

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bouwt aan een ‘Forensic Field lab’. In een gebouw naast het huidige pand van het NFI wordt een ‘indoor pd’ gecreëerd. Door de grootte ( 800m²/4000m³) van de hal kan een plaats delict op ware schaal worden nagebouwd. Hierdoor kunnen technisch rechercheurs en forensisch onderzoekers in de praktijk oefenen met het vinden en veiligstellen van sporen. Wereldwijd is dit een unieke faciliteit.

Voor het visueel afschermen van het Field lab naar het kantoorgedeelte wordt een gordijn aangebracht van 6.65 m hoog en 48 m breed. Het doek bestaat uit twee delen, de binnenzijde is zwart. De print is gebaseerd op diverse beeldassociaties van forensisch onderzoek: sporen van banden en voetafdrukken, ‘Do Not Cross‘ afplaktape, bekende criminelen. Details bestaan onder andere uit pictogrammen die in rapportages voorkomen om typen aanwijzingen te specificeren zoals wapen, niet-humane biologische sporen, brand, explosieven, beeldmateriaal, internetcommunicatie.

In dienst van EGM Architecten